Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời

Home Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời

Máy nước nóng năn lượng mặt trời được phân thành 2 loại chủ yếu là dùng tấm phẳng thu nhiệt hay ống chân không. Ngoài ra, Máy nước nóng năn lượng mặt trời có thể được chia theo kiểu bình tích hợp hay bình kết hợp tùy tiêu chí lựa chọn.